<![CDATA[ge 1155 komputer dalam pendidikan - Refleksi Diri]]>Sat, 27 Feb 2016 02:15:02 -0800Weebly<![CDATA[REFLEKSI MINGGU KE-14]]>Sun, 27 Dec 2015 14:06:10 GMThttp://danielhaiqalukm.weebly.com/refleksi-diri/refleksi-minggu-ke-14MEMBUAT SATU FAIL BARU MENGANDUNGI MARKAH PELAJAR DENGAN MENGGUNAKAN MICROSOFT EXCEL.
Pada minggu terakhir iaitu pada minggu ke-14, saya telah memberi penerangan dan perbincangan tentang fungsi-fungsi Microsoft Excel dan Google Docs (Spreadsheet) serta memasukkan data. Saya dan ahli kumpulan saya juga berlajar berkaitan pemformatan. Seterusnya belajar bagaimana penyimpanan dan penutupan lembaran kerja serta formula dalam Excel / Spreadsheet, contoh: 
  •  STDEV
  • AVERAGE
  • COUNTIF
  • Sort
  • Filter
  • Graph
Akhir sekali saya dan ahli kumpulan yang lain memasukkan data dalam satu fail baru yang mengandungi markah pelajar bagi beberapa latihan utama utama.dan menggunakan formula untuk mengira jumlah markah keseluruhan serta penggredan markah individu.
]]>
<![CDATA[REFLEKSI MINGGU KE-11,12 dan 13 (MEMBUAT TUGASAN 7)]]>Sun, 27 Dec 2015 13:39:23 GMThttp://danielhaiqalukm.weebly.com/refleksi-diri/refleksi-minggu-ke-1112-dan-13-membuat-tugasan-7Salam Sejahtera semua. Tak sedar kini kIta telah berada di Minggu ke-11. Maknanya, sudah 11 minggu kita bergelar mahasiswa UKM. Pada tugasan 7 ini, kami telah disuruh untuk berbincang tentang elemen-elemen dalam multimedia di forum weebly. Hasil daripada perbincangan ini, saya mendapat banyak info tentang multimedia dan elemen-elemennya. Antaranya ialah terdapat lima elemen penting dalam multimedia iaitu Animasi, Teks, Video, Audio dan juga Grafik. Lima elemen ini merupakan elemen utama dalam multimedia.

        Seterusnya, kami telah disuruh untuk berbincang dengan ahli kumpulan masing-masing tentang storyboard dan skrip untuk menghasilkan satu video berkaitan dengan AssignmEnt ketiga. Saya dan Ahli kumpulan saya iaitu Amalia Nabilah telah berbincang untuk membina storyboard dan skrip yang kami gunakan dalam pembinaan video berkaitan dengan tajuk kami dalam tugasan ketiga, iaitu Web 2.0 Dalam Pendidikan..]]>
<![CDATA[REFLEKSI MINGGU KE-10]]>Sat, 26 Dec 2015 14:12:24 GMThttp://danielhaiqalukm.weebly.com/refleksi-diri/refleksi-minggu-ke-10MEMBUAT BROSUR MENGGUNAKAN MICROSOFT PUBLISHER DAN MICROSOFT WORD
Pada minggu 10, saya telah diberi tugasan untuk membina satu brosur dengan menggunakan Microsoft Publisher dan Microsoft Word. Saya telah di beri pendedahan awal oleh Dr Siti Fatimah bagaimana untuk menggunakan Microsoft Publisher. Kemudian baru saya mencipta satu idea bagi membuat brosur yang menggunakan prinsip teks, warna, bentuk dan imej. Permulaan dalam membuat brosur agak sukar bagi saya, tetapi saya dapat mengatasinya dengan bantuan Dr Siti Fatimah.]]>
<![CDATA[REFLEKSI MINGGU KE-9]]>Sat, 26 Dec 2015 14:08:04 GMThttp://danielhaiqalukm.weebly.com/refleksi-diri/refleksi-minggu-ke-9​Membuat Laporan Kajian Soal SelidikPada minggu 9, saya bersama ahli kumpulan yang lain telah membuat laporan berkaitan dengan kajian soal selidik kumpulan kami iaitu tentang web 2.0 dalam pendidikan. Dengan mendapatkan beberapa maklumat tentang cara atau prosedur yang betul dalam membuat laporan, kami dapat membuat laporan tersebut dengan baik dan teratur. Saya juga mendapatkan nasihat daripada Dr Siti Fatimah bagi memberikan idea atau pendapat bagi memperbaiki aturcara laporan kami ini. Sekian, Terima Kasih.]]><![CDATA[REFLEKSI MINGGU KE-8]]>Sat, 26 Dec 2015 03:38:52 GMThttp://danielhaiqalukm.weebly.com/refleksi-diri/refleksi-minggu-ke-8 Pada minggu 8, kami telah menjalankan tugasan seterusnya iaitu tugasan 5. Dalam tugasan ini, kami diminta untuk mengisi setiap borang soal selidik berkaitan dengan pelbagai tajuk berbeza yang diberikan kepada setiap kumpulan. Seterusnya, Dr. Siti Fatimah telah mengarahkan kami untuk merujuk internet tentang cara untuk membuat analisis data dari soal selidik yang telah kami peroleh berkaitan dengan tajuk masing-masing. hal ini kerana kami akan membuat analisis terhadap data yang kami peroleh dari mahasiswa berikutan dengan jawapan daripada borang soal selidik yang telah kami edarkan dengan mempersembahkannya kepada bentuk yang lebih bermakna. 
]]>
<![CDATA[REFLEKSI MINGGU KE-7]]>Sat, 26 Dec 2015 02:28:29 GMThttp://danielhaiqalukm.weebly.com/refleksi-diri/refleksi-minggu-ke-7Pada minggu 7, saya dan ahli kumpulan telah mencari maklumat tentang tujuan penyelidikan dan proses menjalankan kajian. Tujuan peyelidikan amat penting dalam membuat satu penyelidikan supaya kita dapat mengenal pasti penyelidikan yang hendak dilakukan. Selepas itu, saya mengenal pasti proses pembinaan soal selidik. Perkara pertama yang harus dilakukan adalah mencari satu tajuk besar perkaitan dengan soal selidik tersebut. Kemudian, kita perlu mencari objektif yang bersesuai dengan tujuan soal selidik tersebut. 

        Seterusnya, dalam kumpulan, saya telah membincangkan tujuan dan objektif kajian mini, dan senaraikan item untuk dimasukkan dalam soal selidik. Tajuk kajian adalah berkaitan dengan topik yang diberi untuk tugasan 3. Tajuk kajian kumpulan saya adalah Web 2.0 dalam pendidikan.. Saya dan ahli kumpulan telah membuat beberapa soalan berkaitan dengan tajuk tersebut. Saya juga telah membuat rujukan bersama Dr Siti Fatimah untuk menghasilkan soalan yang bersesuai dengan tujuan serta objektif soal selidik. Kami telah membina satu soal selidik dengan menggunakan Google Form

        Kesimpulannya, saya dan ahli kumpulan dapat memahami cara membuat soal selidik dengan betul serta menggunakan kemudahan Google Form yang memberi kemudahan kepada penyelidik dalam mendapat maklumat daripada responden.
]]>
<![CDATA[Refleksi minggu 6]]>Sat, 28 Nov 2015 04:08:30 GMThttp://danielhaiqalukm.weebly.com/refleksi-diri/refleksi-minggu-6Berdasarkan pembelajaran hari ini saya dapat mengetahui dengan lebih tepat tentang apa itu prinsip casper.Melalui prinsip tersebut saya dapat membuat satu persembahan(presentation) menggunakan google drive melalui google slide.Google drive ini sangat berguna kepada orang ramai kerana ianya amat memudahkan proses untuk membuat satu presentation sekiranya kita berada dimana sekali pun.Hal ini kerana, dalam google drive kita boleh berkongsi presentation tersebut dengan sesiapa pun dan mereka juga boleh mengubah suai presentation tersebut.Berdasarkan prinsip casper juga kita akan membuat suatu presentation yang lebih baik kerana setiap prinsip itu mempunyai makna yang tersendiri contohnyaContrast,Alignment,Simply,Proximity,Emphasis,Repetition.]]><![CDATA[REFLEKSI MINGGU KE-5]]>Tue, 06 Oct 2015 03:22:35 GMThttp://danielhaiqalukm.weebly.com/refleksi-diri/refleksi-minggu-ke-5Alhamdulillah.... Pada minggu ini saya dan ahli kumpulan saya telah mempelajari dan membuat kajian berkenaan WEB 2.0 dan juga perbezaan WEB 2.0 dengan WEB 1.0. Melalui tugasan ini, saya dapat menambah serba sikit pengetahuan saya tentang kegunaan WEB 2.0 dalam bidang pendidikan. Kemahiran dalam mengaplikasikan WEB 2.0 ini dapat membantu saya semasa pengajian dan juga pada masa akan datang.]]><![CDATA[REFLEKSI  MINGGU KE-4]]>Mon, 05 Oct 2015 11:56:33 GMThttp://danielhaiqalukm.weebly.com/refleksi-diri/refleksi-minggu-ke-4Berdasarkan apa yang saya pelajari dalam minggu ini ialah saya dapat mengenal pasti apa itu Learning Manangement System(LMS) dan Course Manangement System(CMS).
 Bagi saya benda ini amat penting pada zaman sekrang kerana benda ini mempunyai persamaan dengan e-learning iaitu pembelajaran menggunakan komputer ataupun secara jarak jauh.Contonya di UKM  ialah I-FOLIO.I-FOLIO ini digunakan oleh pelajar dan pensyarah UKM.Pelajar menggunakan I-FOLIO bertujuan untuk mendapatkan nota,malah perbincangan tentang tajuk-tajuk pembelajaran juga boleh dilakukan dengan pensyarah.Manakala pensyarah menggunakan LMS bertujuan untuk memasukkan nota dan memberi maklumat tentang hal terbaru kepada pelajar.Dalam kursus komputer dalam pendidikan juga telah menggunakan LMS iaitu yahoo group,facebook group dan blog.Akhir sekali,(LMS) dan (CMS) harus terus digunakan oleh semua universiti agar sistem pembelajaran lebih sistematik dan efisien.]]>
<![CDATA[REFLEKSI MINGGU KE-3]]>Mon, 28 Sep 2015 16:34:35 GMThttp://danielhaiqalukm.weebly.com/refleksi-diri/refleksi-minggu-ke-3​Berdasarkan apa yang saya perolehi daripada pembelajaran pada minggu ke tiga ini ialah saya dapat belajar cara-cara untuk membuat website dan sekaligus cara-cara menggunakannya. Selain itu, saya juga dapat mengetahui apa itu komputer sebagai alat,guru dan pelajar. Seterusnya perkara sebegini harus di terapkan kepada semua bakal pendidik masa hadapan supaya seiring dengan zaman generasi sekarang. Akhir sekali,pada minggu ini juga saya dapat meningkatkan tahap kemahiran saya dalam bidang komputer.]]>